Limited time promo

Dodaj licencje — krok 1 z 2

Aby dodać więcej licencji do istniejącego klucza, skopiuj/wklej swój klucz poniżej i naciśnij Dalej. Dodanie licencji nie spowoduje aktualizacji klucza do najnowszej wersji (jeśli masz starszą). W następnym kroku będziesz mógł określić ilość.


Uwaga: klucz produktu pozostanie taki sam, tylko liczba jego licencji zostanie zwiększona.